background
Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları
EVC ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi ("Sözleşme") Evcil Yatırım Mühendislik Mimarlık Ltd. Şti. ("Şirket") ile üyeleri ("Üye(ler)", Şirket ile birlikte, müştereken, "Taraflar") arasında, Şirket tarafından Üyeler'e sunulacak hizmetler ile ilgili olarak geçerli olan kural ve koşulları ortaya koymaktadır.

ÜYELİĞE GİRİŞ, SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN BAŞLANGICI

Üyeler, Şirket'in evcilsarj.com alanındaki web sayfası üzerinde veya mobil uygulama platformunda, Üyeler'e ayrılan bölümde yer alan, üyelik başvurusuyla ilgili adımları tamamlayıp, "Üyelik Sözleşmesi'ni kabul ediyorum" ibaresinin yanındaki kutuyu işaretleyip, üye olmak adına gerekli son butona tıkladıklarında, üyelik başvurusunda bulunmuş ve bu Sözleşme'nin içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Şirket'in, kendi takdirine göre yapacağı değerlendirme sonrası, söz konusu başvuruyu kabul etmesi ve/veya ilgili başvuru sahibine "EVC RFID ("Kart(lar)") göndermesi ile işbu Sözleşme yürürlüğe girmiş ve üyelik başlamış, ilgili başvuru sahibi "Üye" ünvanını kazanmış sayılır. Hizmetler'in (aşağıda tanımlanmıştır), bir kullanıcı tarafından, Üye olunmaksızın kullanılması halinde de, her bir kullanımda, ilgili kullanıcı, işbu Sözleşme'yi okumuş ve tüm koşullarıyla kabul etmiş addolunacak, bir Üye'nin işbu Sözleşme altındaki hak ve yükümlülüklerine tabi olacaktır.

HİZMETLER

Şirket, Üyeleri'ne, Şirket'in istasyon ağında elektrikli araçlarını hizmet(ler) şarj etmelerine olanak sağlayan ("Hizmet(ler)") sunmaktadır. Bu çerçevede, Üyeler, elektrikli araçlarını şarj edebilecekleri ve Şirket tarafından (kendisi ve/veya iş ortaklarıyla birlikte) işletilen ve/veya kullanıma hazır bulundurulan şarj istasyonlarına dair statik bilgileri (lokasyon, çalışma saatleri, teknik özellikleri vs.) ve dinamik bilgileri (fiyat bilgisi, istasyonun uygunluk bilgisi vs.), Şirket'in web sayfasından, sunduğu mobil uygulamadan ve, şayet mevcutsa ve teknik olarak mümkünse, Üye'nin kullanmakta olduğu ve bilgilerini üyelik başvurusu sırasında Şirket'e ilettiği elektrikli araçta yer alan navigasyon sisteminden takip edebilecektir. Şirket, bu bilgilerin verildikleri an itibarıyla doğruluğundan sorumludur, ancak, bu bilgilerdeki değişikliklerden sorumlu olmayıp, özellikle de, bu bilgilerin verildikleri andan sonra, ilgili her bir Üye'nin seçtiği şarj istasyonuna ulaştığı zaman değişmiş olmalarından kaynaklı olarak uğrayabileceği hasar, zarar ve/veya ziyandan sorumlu değildir. Özellikle, statik bilgilerde yer alan, ilgili şarj istasyonunun kurulu olduğu noktaya erişimin sağlanmasından, Şirket herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır. Şirket'in Hizmetler'in sunulması sırasında ve/veya ilgili herhangi bir Üye'nin Hizmetler'i kullanırken uğrayabilecekleri zararlarla ilgili sorumluluğu, doğrudan Şirket kontrolünde olan ve Şirket'in kusurundan kaynaklanan olaylarla sınırlıdır.

ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Üye, ödemeye ve ücretlendirmeye, iptal ve iadeye ilişkin şart ve koşulların güncel bilgilerinin Web Sitesi ve mobil uygulamada yer aldığını ve bunları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Ödeme sistemleri Şirket’in kendi inisiyatifi ile belirlenmekte olup, bunlarla sınırlı olmamak üzere ödemeler, “EVC” üzerinden ödemeye aracılık eden firmanın sağladığı altyapı kullanılarak kredi kartıyla gerçekleştirilecektir. Üye, Web Sitesi ve/veya mobil uygulamasında kayıtlı bulunan tüm iletişim bilgilerinin güncel olmasından ve tutulmasından münferiden sorumludur. Üye ödeme yükümlülüğünün tam, zamanında ve gereği gibi yerine getirmemesi halinde Şirket’in hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

HİZMETE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

Üye, Web Sitesi’ne ve/veya mobil uygulamalara girişi ve üyeler üyeliğinin devamı sırasında herhangi bir şekilde verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden sorumludur. Şirket’in, Üye’nin bilgilerinin herhangi bir şekilde güncel olmadığını tespit etmesi halinde, Şirket Üyeler’in üyeliklerini sona erdirebilecektir. İşbu madde kapsamında ortaya çıkacak hususlara ilişkin olarak Üye Şirket’in uğrayacağı her türlü zararını tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. Üye, üyelik sırasında aracına ilişkin vermiş olduğu model/plaka vb. bilgilerin değişmesi ve bu araç bilgilerinin değişmesi halinde bu bilgileri derhal güncellemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Üye, Şirket tarafından üyeliğinin durdurulabileceğini veya sona erdirilebileceğini kabul eder. Üye, Şirket’e ait şarj istasyonlarını sadece kullanmakta olduğu aracı şarj etmek üzere, hukuka ve kullanım amacına uygun kullanabilir. Üye, şarj istasyonlarını ticari amaçla gelir elde etmek de dahil kullanmak olduğu şarj etmek dışında başka bir amaçla kullanamayacağını, kullanımı sırasında Şirket’in kullanım şartlarına ve yürürlükte olan mevzuatlara uygun davranacağını ve başka bir amaçla kullanması halinde Şirket’e ve/veya 3. kişilere vereceği doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in, Üye’den kaynaklanan nedenlerle 3. kişilere yapmak durumunda kalacağı ödemelere ilişkin Üye’ye rücu hakkı saklıdır. Üye, Şirket’in işbu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetin bedelini ve ücretlendirme şart ve koşullarını, promosyon ve sair uygulamaları serbestçe tayin etme hakkını haiz olduğunu ve bunların farklı üyelere farklı şekilde ve şartlarda, münferiden Şirket’in takdirine bağlı olarak uygulanabileceğini kabul ve beyan eder. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin bedelinin, cezaların ve ödeme şartlarının Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarında yer aldığının ve zaman zaman bu mecralarda güncellendiğinin bilincindedir. Üye, hizmeti almadan önce Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarından ücreti ve ödeme şart ve koşullarını kontrol etmekle yükümlü olduğunu ve bu mecralarda yapılan güncellemeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Üye’nin tam ve zamanında ödeme yapmaması halinde, Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamalarında belirttiği ve/veya ilgili mevzuattan kaynaklanan faiz de dahil her türlü hakkını kullanabileceğini ve Şirket’in geç ödemeden kaynaklanan zararlarını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşme kapsamında belirtilen tarife, ceza ve diğer tüm ücretler için güncel tutarlar da Web Sitesinde ve mobil uygulamasında ilan edilecektir. Bunların yanı sırsa tarifelerdeki hizmetin bedeli, cezaların tutarları ve sair bedeller lokasyon, gün, saat bloğu ve saate göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca şirket tanıtım, reklam, broşür gibi metinlerde yer alan her türlü fırsat ve kampanyalarda ve bunların fiyatlarında değişiklik yapma ve veya iptal etme hakkını saklı tutar. Üye, teknik altyapıdan kaynaklanan ve/veya elektrik kesintisi de dahil olmak üzere bununla sınırlı olmamak üzere Şirket'ten bağımsız olarak ortaya çıkabilecek durumlar ve/veya şarj istasyonlarının bulunduğu yer veya yer sağlayıcı nedeniyle ortaya çıkan hizmet kesintileri ve aksaklıklardan ötürü işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin tam ve eksiksiz sunulamamasından Şirket'in sorumlu olmadığını, bunlara ilişkin Şirket’ten herhangi bir tazmin talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, üyelik hesabının ve şifresinin gizliliğinden, Üyelik Kartı’nın ve/veya Web Sitesi ve mobil uygulamanın kullanıldığı araçların güvenliğinden sorumludur. Bunların 3. kişilerin eline geçmesi/çalınması/kaybedilmesi halinde, Üye, üyelik bilgilerinin ve Üyelik Kartı’nın 3. kişilerce kullanılmasından münferiden sorumlu olduğunu ve böyle bir durumda derhal Şirket’e bilgi vermekle yükümlü olduğunu ve Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, elektrikli aracının ve şarj sisteminin tam ve düzgün çalışmasından ve dolayısıyla aracından ve/veya Üye’den kaynaklanan herhangi bir nedenle işbu Sözleşme kapsamındaki şarj hizmetinden faydalanamaması halinde, Şirket’in herhangi bir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, şarj istasyonlarının bulunduğu alandan kaynaklı erişim problemlerinden, bu alanlardaki trafik yoğunluğundan veya diğer üyelerin veya 3. kişilerin Üye’ye verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan da sorumlu değildir. Şirket, Web Sitesi veya mobil uygulamasında yer alan bütün alan adı, logo, her türlü veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe, Üye tarafından ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.

ÜYELİĞİN SONLANMASI, SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN SONU

Şirket, Üye’nin işbu Sözleşme’ye, Web Sitesi ve mobil uygulamada belirlenen kullanım şart ve koşullarına uymaması halinde hizmet sunumunu durdurabilir veya Sözleşme’yi feshedebilir. Böyle bir durumda, Üye, Şirket nezdinde oluşmuş tüm borçlarını derhal ödemekle, Şirket’in Sözleşme’yi ihlal nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. İşbu Sözleşme’nin ilgili maddeleri saklı kalmak üzere, Üye veya Şirket’in işbu Sözleşme’yi ve üyeliği feshetmek istemesi halinde diğer Taraf’a bildirme yükümlülüğü vardır. Üye, bu bildirimi Şirket’in Web Sitesi ve mobil uygulamada yer alan iletişim sekmesinde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla yapacaktır. Şirket ise her türlü bildirimi Üye’nin bildirdiği e-posta adresine yapacak olup, Üye bu e-posta adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve değişiklikleri yazılı olarak Şirket’e 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postasına yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. Üye’nin e-posta adresine yapılan her türlü bildirimin, bildirimin yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Şirket, Üyeler tarafından kendisine verilen bilgileri, kimlik doğrulamak, müşteri desteği sağlamak, Üyeler'i kampanyalar hakkında bilgilendirmek, Üyeler'e (Şirket'in tercihine ve takdirine bağlı olarak, çekilişlerle veya çekiliş yapılmaksızın) çeşitli hediyeler verebilmek ve Hizmetler ile ilgili başkaca konularda Üyeler'e hizmet edebilmek için kullanacak, bu bilgileri, güvenlikli sunucularda saklayacaktır. Şirket, kendisine verilen bilgileri, ilgili herhangi biri Üye ile ilişkilendirilebilecek şekilde, bu Sözleşme altında sayılan kullanım şekil ve amaçları dışında, herhangi bir şekilde ve amaçla kullanamaz, herhangi bir üçüncü kişi ve/veya kuruma satamaz, kiralayamaz, pazarlayamaz ve bu bilgiler üzerinden herhangi bir ekonomik kazanç sağlayamaz.

SÖZLEŞME ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, herhangi bir şart, izin ve/veya onaya bağlı olmaksızın, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, web sayfası, uygulama ve/veya sair bir platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, herhangi bir Üye'nin Hizmetler'i kullanması üzerine, otomatik olarak, başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep sayılabilecek tüm durumlarda, Şirket, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket'ten herhangi bir nedenle, herhangi bir tür ve herhangi bir nam altında, herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; Şirket'in makul kontrolü haricindeki olaylar olarak kabul edilmektedir.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Üyeler, Hizmetler ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda, Şirket'in kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Şirket'i (ve temsilcilerini) yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Sözleşme dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.