background

Ankara Gölbaşı Bahçekent Villa GES

 • Proje Gücü
 • 8,64 kWp
 • Yıllık Enerji
  Üretimi
 • 14663 kWp
 • Kapasitenin Hane
  Tüketim Karşılığı
 • 1 HANE
 • Kullanılan Panel
  Sayısı
 • 34 ADET
 • Yıllık Engellenen
  Sera Gazı Salınımı
 • 7,21 TON